OBS! P.g.a. pandemin så har vi stoppat all uthyrning till sammankomster med fler än 8 deltagare!!!
För bokning och info om pris m.m. kontakta Lars Jakobsson på telefon: 0705-281593 eller skicka en mail till bygdegarden@follingbo.se