Status för det bevattningssystem som används.

Stationen har varit igång sedan 13 dagar 12 timmar 43 minuter 20 sekund

Stationen använder Weather Display (10.37S-139) mjukvara för att rapportera väderförhållanden

Mjukvaran körs på My Computer dator

  Komponent Status Ålder
h:m:s
Senast uppdaterad 
28-05-2022 08:21 
 Realtime file uploadWD/clientraw.txt Current 0:00:10 28-05-2022 08:21
 Weather data files uploadWD/tagsWD.txt Current 0:02:48 28-05-2022 08:19
 Weather data time 28-05-2022 08:20 Current 0:01:52 28-05-2022 08:20
 Graphs uploadWD/dirplot.gif Current 0:02:48 28-05-2022 08:19